دپارتمــان روانشناســی

مجموعــه دکتـر کرمانـــی

خیلـی ساده وقـت مشـاوره بگیریـد

روانشناسـان ما در کنارتـان هستنـد

مشاوره تلفنی روانشناسی تغذیه برای چه کسانی توصیه میشود؟

رژیم شکنان استرسی

کسانی که هر وقت استرس میگرند سراغ خوردن می روند.

بی ارادگان لغزشی

کسانی که در مواجه با مشکلات کنترلشان را از دست می دهند.

معتادان غذا

کسانی که مدام به غذا ناخونک میزنن و از خوردن دست نمی کشن.

درماندگان خسته

کسانی که از رژیم خسته شدن و فکر می کنن به تناسب اندام نمی رسن.

منتظران معجزه

کسانی که انگیزه از دست میدن و منتظرن یکی به سمت موفقیت هلشون بده.

رژیم گیرندگان سابقه دار

کسانی که چندبار رژیم گرفتن و رهاش کردن و دوباره به وزن سابق برگشتن.

7 نتیجه تاثیرگذار
بعد از جلسات مشاوره

( چه موضوعاتی در مشاوره تلفنی مطرح می شود؟ )

۱

ارزیابی مشکلات خوردن

بررسی میشه که اختلال خوردن داری یا نــه؟ مثل پرخــوری عصبی، پر اشتهایی روانی و...

۲

تقویت اراده

یاد میگیری چطور اراده اولیه ات رو حفظ کنی و بتونی با تعهد به مسیر درست ادامه بدی.

۳

غلبه بر احساس درماندگی

یاد میگیری چطور احساسات منفی که نسبت به وزنت و رژیم داری رو تغییر بدی.

۴

حل مشکلات مرتبط با خوردن

یاد میگیری چطور بدون نیاز به خوردن هیجانات خودتو بروز بدی و استرس خودتو کم کنی.

۵

آگاهانه غذا خوردن

با آگاهانه غذا خوردن یاد میگیری چطور با تغییر ذهن، خوردنتو اصلاح کنی.

۶

یادگرفتن سبک زندگی سالم

یاد میگیری به رژیم به عنوان اجبارفکر نکنی، و نگاهت رو به رژیم تغییر بدی.

چگونه
مشاوره تلفنی دریافت کنیم؟

۱

مرحله 1

مشخصاتت رو وارد کن

۲

مرحله ۲

اطلاعات اولیه به ما بده

۳

مرحله ۳

حدود زمان تماست رو بگو

۴

مرحله ۴

وارد صفحه بانک شو

۵

مرحله ۵

منتظر تماس روانشناس باش

فرم درخواست و رزرو مشاوره تلفنی

مدت جلسه اول

مشاوره تلفنی به دلیل نیاز به تشخیص

۴۵ دقیقه

است

(جلسات دوم به بعد 30 دقیقه ای خواهد بود)

نام و نام خانوادگی را وارد کنید

موبایل خود را وارد کنید

حدود زمان تماس