چه وزنی برام مناسبه؟

همین الان خوش اندام شو

با وارد کردن مشخصات دقیق خودت
میتونی برای دریافت رژیم غذایی اقدام کنی

همین الان خوش اندام شو

لطفا شماره موبایل را بصورت صحیح وارد کنید

BMI فعلی {{ bmiResult.bmi }}
وزن مناسب {{ bmiResult.normalWeight }} کیلوگرم
{{ bmiResult.dietType }} {{ bmiResult.weight }} کیلوگرم

شما دچار {{ bmiResult.dietType }} هستید

توی مدت {{ bmiResult.months }} به وزن دلخواهت برس

کارشناسان دکتر کرمانی
کنارت هستن

ویژگی‌های
برنامه غذایی

پشتیبانی کارشناس تغذیه

10 تا 12 سانت کاهش سایز

10 تا 12 کیلو کاهش وزن

رژیم 3 ماهه
متناسب با
شرایط هر فرد

بدون
محدودیت غذایی