داستان کسانی که
به بهشت رسیدند

description
میخواهی بدونی بدن تو چندسالشه؟

با وارد کردن مشخصات دقیق خودت
میتونی برای دریافت رژیم غذایی اقدام کنی

میخواهی بدونی بدن تو چندسالشه؟

لطفا شماره موبایل را بصورت صحیح وارد کنید

چهره شما میتونه {{ bmiResult.younger }} سال جوون‌تر بشه
BMI فعلی {{ bmiResult.bmi }}
{{ bmiResult.dietType }} {{ bmiResult.weight }} کیلوگرم
وزن مناسب {{ bmiResult.normalWeight }} کیلوگرم

شما دچار {{ bmiResult.dietType }} هستید

توی مدت {{ bmiResult.months }} به وزن دلخواهت برس

نظرات افرادی که قبلا
از این رژیم استفاده کردند